Poziomy szkoleń iRMT

Firma FASTON jako Autoryzowany Dystrybutor objęta jest systemem ciągłego zapewnienia jakości „BRP-Powertrain” GmbH & Co. KG – producenta silników ROTAX®.

Dlatego realizuje w jego imieniu szkolenia na poszczególne typy silników.

Organizowane kursy należy traktować jako przeszkolenie na typ silnika i a nie jako nadanie uprawnień mechanika lotniczego (licencja).

Oferujemy kursy szkoleniowe na silniki lotnicze 2-suwowe ROTAX 582 oraz silniki 4-suwowe typu ROTAX 912/914 zgodnie z piramidą szkoleń opracowaną przez producenta.

Pomyślne ukończenie szkolenia potwierdzone jest odpowiednim Certyfikatem, uprawniającym do posługiwania się tytułem oraz logo iRMT – Independent ROTAX Maintenance Technician (Niezależny Mechanik Obsługi Technicznej ROTAX)* ważnym przez okres 2-lat.

*Uwaga:

Certyfikat ten potwierdza ukończenie kursu w zakresie wyszczególnionym poniżej i nie upoważnia jego posiadacza do żadnych prac poza wymienionym zakresem. Posiadacz Certyfikatu odpowiedzialny jest za wykonywanie prac adekwatnych do określonego poziomu szkolenia w zależności od doświadczenia, umiejętności, posiadanych narzędzi specjalnych oraz zakresu uprawnień i odpowiednich przepisów.

 

Po wygaśnięciu okresu ważności certyfikatu należy odbyć kurs doszkalający, w celu zaznajomienia się ze zmianami, modyfikacjami oraz dokumentacją wydaną w okresie pomiędzy szkoleniami oraz przedłużenie uprawnień na okres kolejnych 2 lat.

Nazwiska posiadaczy Certyfikatu iRMT wraz z datą ich ważności publikowane są w zakładce „lista przeszkolonych” oraz na oficjalnej stronie BRP-Powertrain.

Piramida szkoleń składa się z 5 poziomów kursów iRMT na silniki ROTAX 912/914.

 

 

Poziom 1

Kurs zapoznawczy

Przeznaczony dla:pilotów, budowniczych statków powietrznych, kadry kierowniczej, użytkowników itp.
Wymagania dla uczestników:ogólna wiedza techniczna
Czas trwania:6 godzin, jeden dzień
Zakres kursu:Prezentacja firmy Prezentacja gamy produktów i ich zastosowania Opis konstrukcji Dane techniczne Opis układów Zasady Użytkowania
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Podstawowa wiedza o silnikach lotniczych ROTAX
Test sprawdzający:Brak
 

Poziom 2

Obsługa Bieżąca

Przeznaczony dla:właściciele, użytkownicy, mechanicy, którzy wymagają pogłębionej wiedzy na temat właściwego użytkowania oraz obsługi bieżącej silników lotniczych ROTAX typu 912 i 914
Wymagania dla uczestników:
 • Ogólna wiedza na temat silników lotniczych Rotax
 • Ogólna wiedza na temat systemów silnikowych, płatowca oraz terminologii
Czas trwania:8 godzin, jeden dzień
Zakres kursu:
 • umiejętność wyszukiwania i zrozumienia informacji w Instrukcji Użytkowania, Instrukcji Obsługi Technicznej (Liniowa) oraz innej dokumentacji towarzyszącej.
 • Obsługa Bieżąca, (obsługa dzienna i przedlotowa).
 • Prace obsługowe do poziomu zawartego w Instrukcji Użytkowania.
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:podstawowa umiejętność przeprowadzania obsług bieżących
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny. Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Osoby, które pomyślnie ukończyły kurs otrzymują Certyfikat oraz prawo do posługiwania się tytułem i logo iRMT.
 

Poziom 3

Obsługa Techniczna – Liniowa

Przeznaczony dla:Doświadczony personel obsługi technicznej potrzebujący pogłębionej wiedzy na temat wykonywania obsługi technicznej silników lotniczych ROTAX typu 912 i 914.
Wymagania dla uczestników:Minimum rok doświadczenia w wykonywaniu obsług bieżących 4-suwowych silników ROTAX
Czas trwania:16 godzin, dwa dni
Zakres kursu:
 • Budowa i zasada działania silników ROTAX® oraz ich poszczególnych układów
 • Procedury wykonywania czynności okresowych i prac obsługowych na silniku
 • Wykonywanie obsług nieplanowych opisanych w Instrukcji Obsługi Technicznej Liniowej
 • Materiały i narzędzia stosowane przy wykonywaniu obsług na silniku
 • Wystawianie dokumentów poświadczających wykonanie obsługi technicznej
 • Zasady BHP przy wykonywaniu obsług technicznych
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Wykonywanie czynności okresowych i obsług technicznych zgodnie z zakresem zawartym w Instrukcji Obsługi Technicznej – Obsługa Liniowa
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny. Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Osoby, które pomyślnie ukończyły kurs otrzymują Certyfikat oraz prawo do posługiwania się tytułem i logo iRMT w zakresie: Obsługa Techniczna – Liniowa.
 

Pozom 4

Obsługa Techniczna – Bazowa

Przeznaczony dla:Doświadczony personel obsługi technicznej potrzebujący pogłębionej wiedzy na temat wykrywania usterek i wykonywania napraw silników lotniczych ROTAX typu 912 i 914
Wymagania dla uczestników:
 • Ukończenie kursu Obsługa Techniczna – Liniowa w ciągu ostatnich 2 lat.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w wykonywaniu obsług silników lotniczych ROTAX.
Czas trwania:32 godziny, cztery dni
Zakres kursu:
 • demontaż, sprawdzenie, pomiar i klasyfikacja części, naprawa i montaż następujących podzespołów silnika:
  • Głowice cylindrów
  • Cylindry i tłoki
  • Reduktor obrotów śmigła
  • Układ zapłonowy
  • Obudowa zapłonu/sprzęgło rozruchowe/pompa wodna
  • Turbo sprężarka/ układ wydechowy
  • Gaźniki
  • Rozrusznik elektryczny
  • Pompa oleju
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Znajomość zasad wykonywania pomiarów i klasyfikacji części oraz wykonywania napraw silników zgodnie z zakresem zawartym w Instrukcji Obsługi Technicznej – Obsługa Bazowa
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Osoby, które pomyślnie ukończyły kurs otrzymują Certyfikat oraz prawo do posługiwania się tytułem i logo iRMT w zakresie: Obsługa Techniczna – Bazowa.
 

Poziom 5

Naprawy Główne

Przeznaczony dla:przeznaczony tylko dla autoryzowanych dystrybutorów ROTAX.

Faston Sp. z o.o. sp.k
ul. Kuźnicza 4
21-045 Świdnik
Polska
Tel.: +48 81 7512882

www. flyrotax.com