Poziomy szkoleń iRMT

Firma FASTON jako Autoryzowany Dystrybutor objęta jest systemem ciągłego zapewnienia jakości „BRP-Rotax” GmbH & Co. KG – producenta silników ROTAX®.

Organizujemy szkolenia na poszczególne typy silników w oparciu o zestandaryzowany, globalny program szkolenia iRMT. 

Organizowane kursy należy traktować jako przeszkolenie na typ silnika i a nie jako nadanie uprawnień mechanika lotniczego (licencja). 

Oferujemy kursy szkoleniowe na silniki lotnicze 2-suwowe ROTAX 582 oraz silniki 4-suwowe typu ROTAX 912/914 zgodnie z piramidą szkoleń opracowaną przez producenta. 

Pomyślne ukończenie szkolenia potwierdzone jest odpowiednim Certyfikatem, uprawniającym do posługiwania się tytułem oraz logo iRMT – Independent ROTAX Maintenance Technician (Niezależny Mechanik Obsługi Technicznej ROTAX)* ważnym przez okres 2-lat.

*Uwaga:

Certyfikat ten potwierdza ukończenie kursu w zakresie wyszczególnionym poniżej i nie upoważnia jego posiadacza do żadnych prac poza wymienionym zakresem. Posiadacz Certyfikatu odpowiedzialny jest za wykonywanie prac adekwatnych do określonego poziomu szkolenia w zależności od doświadczenia, umiejętności, posiadanych narzędzi specjalnych oraz zakresu uprawnień i odpowiednich przepisów.

 

Po wygaśnięciu okresu ważności certyfikatu należy odbyć kurs doszkalający, w celu zaznajomienia się ze zmianami, modyfikacjami oraz dokumentacją wydaną w okresie pomiędzy szkoleniami oraz przedłużenie uprawnień na okres kolejnych 2 lat.

Piramida szkoleń składa się z 5 poziomów kursów iRMT na silniki ROTAX 912/914.

 

 

Poziom 1

Kurs zapoznawczy

Przeznaczony dla:pilotów, budowniczych statków powietrznych, kadry kierowniczej, użytkowników itp.
Wymagania dla uczestników:ogólna wiedza techniczna
Czas trwania:6 godzin, jeden dzień
Zakres kursu:Prezentacja firmy Prezentacja gamy produktów i ich zastosowania Opis konstrukcji Dane techniczne Opis układów Zasady Użytkowania
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Podstawowa wiedza o silnikach lotniczych ROTAX
Test sprawdzający:Brak
 

Poziom 2

Obsługa Bieżąca

Przeznaczony dla:Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych dogłębną wiedzą na temat poprawnego użytkowania i obsługi silników lotniczych Rotax®.
Wymagania dla uczestników:
 • Mechanicy winni posiadać ogólną wiedzę na temat silników lotniczych Rotax®
Czas trwania:16 godzin, dwa dni
Zakres kursu:
 • umiejętność wyszukiwania i zrozumienia informacji w Instrukcji Użytkowania, Instrukcji Obsługi Technicznej (Liniowa) oraz innej dokumentacji towarzyszącej.
 • Prace obsługowe do poziomu 200 godzin zawartego w Instrukcji Użytkowania. 
 • Usuwanie usterek
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Obsługa techniczna-bieżąca (service) silników lotniczych Rotax®.
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny. Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Osoby, które pomyślnie ukończyły kurs otrzymują Certyfikat oraz prawo do posługiwania się tytułem i logo iRMT.
 

Poziom 3

Obsługa Techniczna – Liniowa

Przeznaczony dla:Doświadczony personel obsługi technicznej potrzebujący pogłębionej wiedzy na temat wykonywania obsługi technicznej silników lotniczych ROTAX typu 912 i 914.
Wymagania dla uczestników:Minimum rok doświadczenia w wykonywaniu obsług bieżących 4-suwowych silników ROTAX
Czas trwania:16 godzin, dwa dni
Zakres kursu:
 • Szczegółowe zagadnienia obsługi technicznej, procedury, demontaż i wymiana zespołów LRU (Podzespoły do wymiany w warunkach polowych). 
 • Obsługa techniczna i usuwanie usterek 
 • Sporządzanie poprawnych zestandaryzowanych raportów technicznych, np. raport MDR
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Utrzymanie w zdatności do lotu silników lotniczych Rotax®.
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny. Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Obsługa Techniczna – Liniowa silników lotniczych Rotax®. Uprawnia do uczestnictwa w kursie Obsługi Bazowej silników 912/914
Termin ważności: 24 miesiące od daty wydania.
 

Pozom 4

Obsługa Techniczna – Bazowa

Przeznaczony dla:Doświadczony personel obsługi technicznej potrzebujący pogłębionej wiedzy na temat wykrywania usterek i wykonywania napraw silników lotniczych ROTAX typu 912 i 914
Wymagania dla uczestników:
 • Ukończenie kursu Obsługa Techniczna – Liniowa w ciągu ostatnich 2 lat.
 • Minimum 2 lata doświadczenia w wykonywaniu obsług silników lotniczych ROTAX.
Czas trwania:24 godziny, trzy dni
Zakres kursu:
 • demontaż, sprawdzenie, pomiar i klasyfikacja części, naprawa i montaż podzespołów silnika: 

WYŁĄCZYWSZY: 

 • Rozkładanie karteru 
 • Rozkładanie sprzęgła przeciążeniowego
Zdobyte umiejętności po odbyciu kursu:Sprawdzenie i naprawa podzespołów silników lotniczych Rotax® zgodnie z zakresem zawartym w Instrukcji Obsługi Technicznej – Obsługa Bazowa
Test sprawdzający:test pisemny i egzamin praktyczny Zaliczenie testu: 70%
Certyfikat:Osoby, które pomyślnie ukończyły kurs otrzymują Certyfikat oraz prawo do posługiwania się tytułem i logo iRMT w zakresie: Obsługa Techniczna – Bazowa.
 

Poziom 5

Naprawy Główne

Przeznaczony dla:przeznaczony tylko dla autoryzowanych dystrybutorów ROTAX.

Faston Sp. z o.o. sp.k
ul. Kuźnicza 4
21-045 Świdnik
Polska
Tel.: +48 81 7512882

www. flyrotax.com