Polityka prywatności

 

Obowiązek informacyjny RODO

Faston Sp. z o.o. Sp.k.
Świdnik 21-045, ul. Kuźnicza 4, NIP 7123295539, REGON 361279838

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faston Sp. z o.o. Sp.k. Świdnik 21-045, ul. Kuźnicza 4, NIP 7123295539, REGON 361279838, zwany dalej Administratorem; e-mail: biuro@faston.pl.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • kontaktowania się z Klientem w sprawie zamówień,

 • zawarcia umowy sprzedaży produktów, 

 • księgowych,

 • organizowania dostawy produktów,

 • rozpatrywania reklamacji,

 • innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów i pozostałą działalnością przedsiębiorstwa.

4.  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna RODO.pdf

 

 

 

Faston Sp. z o.o. sp.k
ul. Kuźnicza 4
21-045 Świdnik
Polska
Tel.: +48 81 7512882

www. flyrotax.com